Ston Food Energy Power 30/20 20 Kg (Pollo e Tacchino 30%)